Audiotour Stolpersteine Sittard en Geleen

Rob Kooiman
Verteller audiotour
Stolpersteine in Sittard en Geleen
Foto Bert Janssen

Inleiding

Stolpersteine (of struikelstenen) zijn speciale stenen in de stoep. Zij zijn gelegd vóór de huizen waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden gewoond hebben, die door het naziregime gedeporteerd en vermoord zijn.
Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, de geboortedatum, de deportatiedatum, en de plaats en datum van overlijden gestanst. Ieder slachtoffer wordt in herinnering gehouden met een Stolperstein, in de stoep geplaatst bij het laatste woonadres.

De audiotour van de Stolpersteine in Sittard en in Geleen is beschikbaar via de app ’Izi.TRAVEL’.

Instellingen van uw mobiele telefoon of tablet

Minimum systeemvereisten

Voor een goede werking van de audiotour is het noodzakelijk dat uw mobiele telefoon of tablet aan de minimale systeemvereiste voldoet.
Voor Android is dat versie 6 of hoger
Voor Apple is dat  iOS versie 12.0 of hoger

Update zo nodig uw mobiele telefoon of tablet

Locatie

De audiotour werkt via de locatie-instelling van uw mobiele telefoon of tablet.
Het is nodig uw locatie van uw telefoon of tablet te activeren.
U kunt na de audiotour uw locatie-instelling deactiveren.

Link of QR code

U kunt de URL-code (link) naar uw browser kopiëren.
Gebruikt u de QR code dan is een QR-scanner op uw mobiele telefoon of tablet nodig.

Vervolgens download u de Izi-TRAVEL app en u kunt direct van start.

Audiotour Stolpersteine Sittard

Al vanaf de 16e eeuw is er sprake van een Joodse gemeenschap in Sittard. Door de ligging nabij de grens zijn er familiebanden en handelsrelaties met Duitsland. Velen verdienen de kost als veehandelaren en slagers of in de kledinghandel. Wanneer het leven onder het naziregime onveilig wordt voor Joden in Duitsland vluchten velen naar Nederland. Direct bij familie in Sittard of eerst via relaties in Amsterdam of Rotterdam komen velen naar Limburg.

Maar ook in Sittard blijkt het voor hen niet veilig te zijn. Na de Duitse inval krijgen ze te maken met allerlei vrijheidsbeperkingen en uitsluiting.
In 1942 en 1943 vinden hier grootschalige razzia’s plaats. Alle Joden in Sittard worden opgepakt. Slechts enkelen weten te ontkomen door onder te duiken of blijven gespaard door hun huwelijk met een niet-Joodse partner.

De gearresteerde Joden worden gedeporteerd en komen via Vught en Westerbork terecht in Sobibor en Auschwitz en worden meestal bij aankomst direct vergast. Anderen moeten vaak dwangarbeid verrichten in Duitse werkkampen en overlijden door de zware arbeid en slechte leefomstandigheden.

De verhalen en foto’s in deze audiotour laten je kennismaken met deze mensen en vertellen over hun leven.
Als er foto’s beschikbaar zijn van deze mensen zijn die ook opgenomen (links onderaan in het scherm tikken en swipen).
De route voert langs alle Stolpersteine en start op de Markt.
Het is ook mogelijk zelf een keuze en een route te maken.

Ga naar de link audiotour Stolpersteine Sittard

https://izi.travel/nl/205f-stolpersteine-sittard/nl

Of scan onderstaande QR-code 

 

Audiotour Stolpersteine Geleen

In tegenstelling tot Sittard kwamen er pas in de twintigste eeuw joden naar Geleen. Het waren met name Duitse vluchtelingen, die zich in het jonge opkomende industriestadje Geleen kwamen vestigen, kort voor de verschrikkelijke dagen van de Tweede Wereldoorlog.
In de jaren dertig nam hun aantallen met tientallen toe. Velen stierven in de oorlogsjaren een gewelddadige dood.

Deze audiotour voert je langs deze Stolpersteine in Geleen en vertelt de verhalen van deze joden. Als er foto’s beschikbaar zijn van deze mensen zijn die ook opgenomen (links onderaan in het scherm tikken en swipen).

De route voert langs alle Stolpersteine en start op de Markt bij het voormalig raadhuis van Geleen.
Het is ook mogelijk zelf een keuze en een route te maken.

Ga naar de link audiotour Stolpersteine Geleen
https://izi.travel/nl/4a97-stolpersteine-geleen/nl

Of scan onderstaande QR code

 

Audiotour Limbricht, Grevenbicht, Obbicht en Einighausen

Deze audiotour vertelt de verhalen van de Joden in de kerkdorpen Limbricht, Grevenbicht, Obbicht en Einighausen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het naziregime zijn gedeporteerd en vermoord. De fietsroute voert langs alle Stolpersteine en start op het Burgemeester Coonenplein in Limbricht. Het is ook mogelijk zelf een keuze en een route te maken.

In Grevenbicht woonden al vanaf de 18e eeuw Joodse families en in Obbicht vanaf de 19e eeuw. De Joodse gemeenschap in Grevenbicht en omliggende dorpen telde in 1886 vijfenveertig personen en had een eigen synagoge. Na 1914 nam het aantal weer af en werd de synagoge opgeheven. Deze Joodse families werkten in de veehandel en in slagerijen en waren goed geïntegreerd in de lokale gemeenschappen. Anderen kwamen pas in de jaren ’30, op de vlucht voor het naziregime in Duitsland. In 1942 en 1943 vinden grootschalige razzia’s plaats. Alle Joden in Sittard, Geleen en de dorpen eromheen worden opgepakt. Slechts enkelen weten te ontkomen door onder te duiken.

Ga naar de link audiotour Stolpersteine Limbricht, Grevenbicht, Obbicht en Einighausen 
https://izi.travel/nl/5a03-stolpersteine-limbricht-grevenbicht-obbicht-en-einighausen/nl

Of scan onderstaande QR code


Productie audiotour

Stichting Stolpersteine Sittard-Geleen in samenwerking met www.artof-museumprojecten.nl
De audiotour is mogelijk gemaakt door Gemeente Sittard-Geleen en provincie Limburg.

              
provincie Limburg